ఏసీబీ వలలో ఎక్సైజ్ సీఐ

నల్గొండ ఎక్సైజ్ కార్యాలయంలో ఓ వైన్స్ యజమాని నుంచి రూ 2 లక్షల లంచం తీసుకుంటూ ఏసీబీకి రెడ్ హ్యా౦డెడ్ గా చిక్కిన యమునాధర్ రావు.

కొనసాగుతున్న ఏసీబీ సోదాలు….